ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ..

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

ചിറയിൻകീഴ്: പ്രശസ്തമായ ശാർക്കര പൊങ്കാലയോട് അനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ അടുപ്പുകൂട്ടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു.

ഈ മാസം പതിനച്ചവും തീയതി രാവിലെ ഒന്പതരക്കാൻ പൊങ്കാല.അടുപ്പുകൂട്ടാൽ ചടങ്ങിന് മേൽശാന്തി മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!