ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനിലാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

ഉത്സവത്തിനെത്തിച്ച ആനയിടഞ്ഞു. തൃശൂര്‍ കുന്നംകുളത്താണ് സംഭവം.

കൊമ്പൻ പാണഞ്ചേരി ഗജേന്ദ്രനാണ് ഇടഞ്ഞത്. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പാപ്പാൻ വാഴക്കുളം സ്വദേശി മണിക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കുന്നംകുളം ചീരക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു കൊമ്പനെ. ഇന്നലെ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു. പറമ്പിൽ തളച്ചിരുന്ന ആനയെ ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനിലാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!