മൂകാഭിനയ മത്സരം വേദി മാറ്റി.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

കൊല്ലം : 61ാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂരാനാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.

അതേസമയം പതിനെട്ടാം വേദിയായ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ രാവിലെ 9.30 ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം മൂകാഭിനയ മത്സരം വേദി ആറ് വിമലഹൃദയ ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. വേദി ആറിൽ രാവിലെ 9.30 ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം മിമിക്രി വേദി പതിനെട്ട് സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലേക്കും പരസ്പരം മാറ്റിയതായി കലോത്സവത്തിന്റെ ജനറൽ കൺവീനർ അറിയിച്ചു.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!