ആദരാജ്ഞലികൾ.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

കൊല്ലം : പരവൂരിലെ സനൽ മെഡിക്കൽസ് ഉടമ അന്തരിച്ചു.കൂനയിൽ ഹരി അന്തരിച്ചത്.
സംസ്കാരം നാളെ (വ്യാഴാഴ്ച ) ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് നടക്കും.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!