ഫിഷ് വെന്‍ഡിങ് കിയോസ്‌ക് തുടങ്ങാന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ വനിതകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : ഫിഷ് വെന്‍ഡിങ് കിയോസ്‌ക് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് കടല്‍/ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ വനിതകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   ഫിഷറീസ് വകുപ്പിനു കീഴിലെ സൊസൈറ്റി ഫോര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്സ് ടു ഫിഷര്‍ വിമന്‍ (സാഫ്)  'തീരമൈത്രി' യ്ക്കു കീഴിലെ ശുദ്ധ് മത്സ്യ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.  

അപേക്ഷകര്‍ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരോ യഥാര്‍ത്ഥ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ആശ്രിതരോ പരമ്പരാഗതമായി മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്നവരോ ആയ രണ്ട് മുതല്‍ നാലു പേരില്‍ കൂടാത്ത വനിതകളുടെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം.  പ്രായം : 20 നും 50 നും ഇടയില്‍.  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍, സാഫ് കോഴിക്കോട്   എന്ന വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.
ഫോണ്‍ : 9745100221, 9995231515.