ചിലങ്ക നൃത്തോത്സവം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 

തിരുവനന്തപുരം  : കേരള സർക്കാർ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിൻ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവൻ കേരളീയരായ യുവനർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ശാസ്ത്രീയ നൃത്തോത്സവം ചിലങ്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, കഥക്, ഒഡിസി, മണിപ്പൂരി, നങ്ങ്യാർകൂത്ത് എന്നിവ അവതിരിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള 25നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തും പ്രധാന വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച നർത്തകർ, പുരസ്‌കാര ജേതാക്കൾ, ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് മുൻഗണന. താല്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റയും വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ജൂലൈ 15 നകം ഇ-മെയിൽ/ തപാൽ മുഖാന്തിരം ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കണം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം: സെക്രട്ടറി, വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവൻ, നാളന്ദ, നന്തൻകോട്, കവടിയാർ.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-3. ഫോൺ: 0471 2311842, ഇ-മെയിൽ: directormpcc@gmail.com