വെട്ടുതുറ കോൺവെന്റിലാണ് സംഭവം.

തിരുവനന്തപുരം: കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ പഠിക്കുന്ന യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.വെട്ടുതുറ കോൺവെന്റിലാണ് സംഭവം.തമിഴ്നാട് തിരുപൂർ സ്വദേശി അന്നപൂരണി (27) യാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാത്തതിനാൽ കൂടെയുള്ളവർ നോക്കുമ്പോഴാണ് അന്നപൂരണിയെ കോൺവെന്റിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്. മുറിയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെത്തിയെന്ന് കഠിനംകുളം പൊലിസ് അറിയിച്ചു.മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സേവനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം മുൻപാണ് അന്നപൂരണി കോൺവന്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.